PROFESIONÁLNÍ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Návrhy, vizualizace, architektonické studie, projekční a inženýrská činnost.

PORTFOLIO

LUXURY VILLA MANTA BALI

 • luxusní resort v Indonésii-Bali
 • panenský ostrov Nusa penida
 • nevšední design


ZAŘÍZENÍ PRO SPORT, KULTURU A REKREACI

 • rekonstrukce
 • nové projekty
 • projekční činnost


DOPRAVNÍ STAVBY

 • rekonstrukce propustků a mostů na silnicích I. třídy
 • rekonstrukce povrchů silnic I. třídy
 • sanace svahů a opěrných zdí, nové zádržné systémy

RODINNÉ DOMY

 • rekonstrukce
 • novostavby
 • rodinné zahrady


STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

 • domovy pro seniory
 • stacionáře
 • parky


OSTATNÍ

 • sponzoring: KB systém offroad team

Název projektu: Rekonstrukce - energetické úspory a dispoziční změny objektu na p. p. č. 3450/2

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022490

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Potřebnost projektu vychází ze současného energeticky nevyhovujícího stavu, kterým objekt vykazuje vysokou energetickou náročnost.

Hlavním cílem projektu

Hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budovy umístěné na par. čísle 3450/2, k. ú. Chomutov I, sloužící v minulosti pro lékařské účely. Jedná se o samostatně stojící stavbu občanské vybavenosti, která bude využívána jako administrativní budova.